Bel ons
Home › Protection de la vie privée  et confidentialité

BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN


Als u verkiest ons uw persoonlijke gegevens over te maken, zullen deze vertrouwelijk behandeld worden overeenkomstig de huidige bepalingen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften op nationaal en internationaal niveau. Onder behandelen verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde behandeling. 

Dit concept omvat om het even welke operatie die wij uitvoeren op basis van de persoonlijke gegevens van een fysiek persoon, zoals de bundeling, de registratie, de wijziging, het schrappen, de raadpleging, de communicatie, het gebruik, enz.

De vertrouwelijke behandeling impliceert de toepassing van een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de gangbare wettelijke bepalingen op nationaal en internationaal niveau, waaronder de Belgische wet van 8 december over de bescherming van het privéleven (B.S. van 18 maart 1993), zoals geamendeerd door de wet van 11 december 1998 (B.S. van 3 februari 1999). Als u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze geregistreerd in onze bestanden en worden ze behandeld:

  • in het kader van het beheer van het klantenbestand, van de sites en van de aangeboden diensten.

  • in het kader van de uitgifte, van de incassering en van de controle van de facturen.

  • met het doel u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die voortkomen uit WEP en haar partners.

  • in het kader van de uitvoering van informatie- of promotiecampagnes met betrekking tot producten en diensten van WEP en haar partners.

  • in het kader van rechtstreekse marketingacties.

Door uw registratie bij WEP, verklaart u zich akkoord met betrekking tot de verspreiding aan derden van uw voornaam, uw naam, uw stad, uw elektronisch adres en uw taal. U kan ons contacteren om de gegevens te kennen die wij over u bewaren. WEP, Jetselaan 26, 1081 BRUSSEL. (tel 02/5345336) info@wep.org

U hebt het recht uw gegevens te raadplegen en gratis te laten verbeteren (kopie van uw identiteitskaart vereist). Wij zullen alles in het werk stellen opdat de gevraagde wijzigingen zo snel mogelijk en ten laatste binnen 45 dagen aangebracht worden. Aarzel niet contact op te nemen met de Commissie voor de bescherming van het privéleven bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542 72 30) (www.privacy.fgov.be) voor meer inlichtingen over uw rechten.

nl 0 0 wepwindrose.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen